รับมอบเงินช่วยเหลือ เด็กนักเรียนที่กำพร้า จากชมรมวิทยากรอิสลาม สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเงินช่วยเหลือ เด็กนักเรียนที่กำพร้าและด้อยโอกาส จากชมรมวิทยากรอิสลาม สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 37,500 บาท เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป