ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ในสังกัดสพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีคณะกรรมการ พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง ร่วมประชุมเพื่อให้ การสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3