ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site

>>>>>วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30 นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site ของโรงเรียนบ้านตาโงะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ และโรงเรียนบ้านรือเปาะ และเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการ การป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัยของนักเรียน และคณะครู