ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินการต่างๆ ตาม ระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส