การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

>>>>>วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Zoom Cloud meetings ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้เพื่อให้มีการพัฒนา การผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาผู้เรียนที่เข้มแข็ง ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ในการเรียนรู้ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21