ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ

>>>>>วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการสอบ I-NETนี้ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2551 ให้กับ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 และสังกัด สช. โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ สนามสอบที่กำหนดให้ในแต่ละอำเภอ