การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ video conference โดยมีนางเสาวลักษณ์ จันทร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3