ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และการเตรียมการต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตฯ

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และการเตรียมการต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3