นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ของโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ และโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการ การป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัยของนักเรียน และคณะครู