ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3