รับรายงานตัวและพบปะให้โอวาท แก่พนักงานราชการบรรจุใหม่

>>>>>วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัวและพบปะให้โอวาท แนวคิดในการปฏิบัติราชการแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่ จำนวน 5 คน ทั้งนี้ได้กำชับให้พนักงานราชการทุกคนทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ พูดดี คิดดี ทำดี ในการทำงาน และมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3