ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

>>>>>วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งการเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คนใหม่ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3