ศาลปกครองยะลา เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์

>>>>>วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ต้อนรับ นางอาภาภรณ์ หมัดเลียด ผู้อำนวยการศาลปกครองยะลา เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าอบรม ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง บทบาทหน้าที่  และการอำนวยความยุติธรรม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ