วันที่ 2 ของการติดตามตรวจเยี่ยมสนาม ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

>>>>>วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามการดำเนินการทดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 เพื่อการสอดส่อง ดูแล ความเคลื่อนไหว สังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมกับรายงานเหตุการณ์ ต่างๆ เพื่อรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป