นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 สักการะเจ้าพระยาระแงะ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง

>>>>>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าสักการะเจ้าพระยาระแงะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21