ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู รร.บ้านโคก และ รร.บ้านยานิง

>>>>>วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านโคก และโรงเรียนบ้านยานิง ทั้งนี้ได้กำชับให้ครู คำนึงถึงมาตรการป้องกัน และความปลอดภัยของนักเรียน และคณะครู