ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู รร.พิทักษ์วิทยากุมุง และ รร.บ้านแมะแซ

>>>>>วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านแมะแซ และโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ทั้งนี้ได้กำชับให้ครู คำนึงถึงมาตรการป้องกัน และความปลอดภัยของนักเรียน และคณะครู