ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564

>>>>>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะคณะครู เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพัฒนาทักษะของคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ทางสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3