ร่วมประชุมชี้แจงแลละสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย รมต.ศธ.

>>>>>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแลละสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ ZOOM Meetings เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3