ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

 

ภาพโดย : นายซูอุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.