คณะกรรมการ นิเทศติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชุดที่ 2

>>>>>วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 เพื่อควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ณ ศูนย์สอบ รร.บ้านมะรือโบตกฯ รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ รร.บ้านยานิง และ รร.เจาะเกาะ