ร่วมส่งนายอำเภอระแงะ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอตากใบ

>>>>>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ร่วมส่ง ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอตากใบ ณ ว่าที่การอำเภอระแงะ