ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

>>>>>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3