พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ “คนดีศรีเสมา จชต.”

>>>>>วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ “คนดีศรีเสมา จชต.” ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และสพป.นราธิวาส เขต 3 มีผู้ได้รับมอบรางวัลจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 (2) นายซุลกิฟลีย์ กะนา ผอ.รร.บ้านกาหนั๊วะ (3) นายซากี สะมะแอ ผอ.รร.บ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติมา ณ ที่นี้ด้วย