ประชุมคณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษาของนักเรียน

>>>>>วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนที่ได้ความเดือนร้อนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3