ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

>>>>>วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รับทราบข้อเสนอแนะและขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส

 

ภาพโดย : นายซูอุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ