โครงการจุดประกายความสำเร็จ สู่ผลงานที่มีคุณภาพ

>>>>>วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายความสำเร็จ สู่ผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 65 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมบุคลากร ที่สามารถทําหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3