ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั้วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)