ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม หลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายทศพล สวัสดีสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

ภาพโดย : นางสาวพินีภรณ์ หงส์สามารถ ปชส.สพม.นธ.