ประชุมการจัดทำคะแนนตามรายละเอียดตัวชีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

>>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคะแนนตามรายละเอียดตัวชีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตามหลักเกณฑ์รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด