สุ่มตรวจ ATK เชิงรุก เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส COVID19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู รร.อนุบาลระแงะ ร่วมตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการแนวปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลระแงะ มา Swab test หาเชื่อด้วยชุดตรวจ Antigen Test ณ อาคารเฟื้องฟ้า โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระแงะเป็นอย่างสูง