ลงพื้นที่ติดตามตรวจแยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และครู รร.วัดร่อน

>>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจแยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนวัดร่อน ที่ประสบเหตุ อุทกภัย ซึ่งในขณะนี้น้ำได้ลดลงแล้ว ทางด้านนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้แนะนำ ให้ทางโรงเรียนให้สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อนำเรียน สพฐ. ต่อไป