ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือพัฒนาความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3