ร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยม รร.บ้านสุไหงโกลก

>>>>>วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 และนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวว่าพบปะกับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่มาต้อนรับให้การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัย ของนักเรียน และคณะครู