รมต.ศธ. Kickoff โครงการ Kickoff SAFE สถานศึกาาปลอดภัย MOE safety

>>>>>วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Kickoff SAFE สถานศึกาาปลอดภัย MOE safety center ณ โรงเรียนนราธิวาส โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผองกลุมส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน ทั้งนี้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.ศธ. ได้กล่าวถึงการใช้้ Platform ดิจิทัล เป็น Application ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญกับการอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ มีทักษะที่จะนำไปสื่อสารกับเด็กในวัยเรียนด้วยการจัดทำโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความปลอดภัยแบบคู่ขนานกัน