ร่วมประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส กับคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม พระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นางสาวพินีภรณ์ หงษ์สามารถ ปชส.สพม.นธ.