มอบสิ่งของช่วยเหลือจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รินน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

>>>>>วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยได้รับมอบจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.ศธ. ภายใต้โครงการ “รินน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวของนักเรียน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ผู้ปกครองที่ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม