ประธานการประชุมพิจารณาทบทวนรายชื่อรร.คุณภาพชุมชน และ รร.เครือข่าย ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนรายชื่อรร.คุณภาพชุมชน และ รร.เครือข่าย ครั้งที่ 1/2565 สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้คัดเลือก รร.อนุบาลระแงะ เป็น รร.คุณภาพชุมชน โดยมี รร.เครือข่ายจำนวย 3 โรงเรียน คือ 1.รร.วัดร่อน 2.รร.บ้านแกแม และ 3. รร.บ้านบือนังกือเปาะ และได้คัดเลือก รร.บ้านกูจิงลือปะเป็น รร.Stand Alone จึงพิจารณาทบทวบ เพื่อส่งชื่อให้ สพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3