ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1