ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565

>>>>วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 ในการพิจารณากลั่นกรอง วาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง (ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซูฮูดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.