การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

>>>>>วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ร่วมประชุมทางไกล เรื่องการประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับทราบแนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (เกณฑ์การประเมิน) การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3