ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อและการคัดเลือก

ใบสมัคร/เสนอชื่อ