ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะติดตาม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้เริ่มรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 มาแล้ว และจะครบกำหนดวันสุดท้ายของการรับนักเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 มีโรงเรียนประชารัฐ 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านกาเด็ง รร.บ้านไอร์โซ และ รร.บ้านบูเก๊ะตาโมง