ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และประธาณศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3