การประชุมบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

>>>>วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อพบปะและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3