ลงพื้นที่ติดตามค้นหานักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

>>>>>วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามค้นหานักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยได้บันทึกสถานะการติดตามลงในระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือให้นักเรียนกลับมาเรียนในระบบต่อไป ขอขอบคุณเจ้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครอง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี