ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุม เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในชุมชนเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3