ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส