ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบตก

>>>>>วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบตก เพื่อเก็ยข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) ณ โรงเรียนบ้านนิบง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส