ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา

>>>>>วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์ความปลอดภัย MOE safety center สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้บริหาร ครู โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา เนื่องจากประสบอุบัติโกลฟุตบอลล้มทับ ขณะเล่นกีฬาในสนามของหมู่บ้าน